سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه و دانشگاه های مختلف 
مدرس 
 
 
حلقات اصول شهید صدر 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامي 
مدرس 
 
 
فلسفه و كلام 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامي 
تدریس 
بخش تخصصي فلسفه و كلام مركز جهاني 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه اشراق و مشاور 
تدریس 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
حكمت متعاليه