تجربه دینی و تفسیر دینی
49 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » بهار 1383 - شماره 38 » (21 صفحه - از 40 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تجربه دینی و تفسیر دینی(1) حجة‏الاسلام والمسلمین دکتر علی شیروانی(2) چکیده یکی از اقسام مهم تجربه دینی، تجربه تفسیری است. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، این قسم از تجارب دینی را با نگرش اسلامی بررسی، و محورهای اساسی بینش قرآنی درباره این قسم از تجارب را تحلیل و تبیین می‏کند. ابتدا تجربه تفسیری را تبیین مفهومی کرده، سپس ارتباط آن را با تبیین دینی بازگفته و آنگاه با تقسیم تبیین، به عقلانی و غیرعقلانی، عقلانیّت تفسیرهای دینی را نشان داده است. در این مقاله تأثیر و تأثر دو جانبه تجربه تفسیری و احوال و عواطف آدمی، ارتباط تجربه تفسیری با برخی از آموزه‏های اصلی اسلام، از جمله توحید افعالی و اسمای الهی و نیز، عوامل دخیل و منشأ خطا و عینیّت تجربه تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. واژه‏های کلیدی: تجربه دینی، تجربه تفسیری، تبیین دینی، توحید افعالی، احوال ایمانی، فعل خدا. ______________________________ 1. Religious Experience and Religious Interpretation 2 دانش‏آموخته حوزه علمیه قم، دکترای فلسفه و کلام از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی و مدیر گروه فلسفه و کلام مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه