نگاهی تطبیقی و انتقادی به معرفت شناسی کانت (1)
51 بازدید
محل نشر: ذهن » زمستان 1379 - شماره 4 » (24 صفحه - از 135 تا 158)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاهی تطبیقی و انتقادی به معرفت‏شناسی کانت(1) اشاره: این گفتار ضمن ارائه تصویری کلی از ارکان اصلی معرفت‏شناسی ایمانوئل کانت، مقولات کانت را با بحث معقولات اولی و ثانوی که در فلسفه اسلامی مطرح است، می‏سنجد و شباهتها و تفاوتهای آنها را بیان می‏کند. اگر بخواهیم خلاصه نظریه کانت را درباب معرفت بیان کنیم، باید بگوئیم به عقیده کانت ذهن انسان فقط جهان خارجی را منعکس نساخته است بلکه خود در تشکیل شناسایی سهم عمده‏ای دارد. درواقع خود انسان است که داده‏های خارجی را صورت و سازمان می‏بخشد. این سازمان‏بخشی، چنان‏که کانت در مقاله 1770 م. شرح داده، فقط جنبه ایستمند (mecanique) ندارد و ذهن تنها به جمع‏آوری و کنار هم نهادن داده‏ها اکتفا نمی‏کند، بلکه به نحو خلاق به ترکیب و تألیف آنها می‏پردازد.